Read news in simple Swedish

Explosion vid fransk fabrik: En skadad, evakueringar beordrade.

Explosion vid fransk fabrik: En skadad, evakueringar beordrade.

En explosion följt av en brand inträffade på en fransk fabrik som behandlar farliga ämnen på onsdagen, vilket resulterade i att minst en person skadades allvarligt, enligt lokala myndigheter. Orsaken till explosionen, som skapade ett stort moln av grå rök över området, utreds...

Read article →